Yhteistyökumppanit


Raha-automaattiyhdistys tukee yhdistyksen toimintaa. https://www2.stea.fi/


Lisäksi yhteistyökumppaneina toimii Leppävirran kunnan
perusturvaosasto, Leppävirran Kiinteistö Oy, Leppävirran
evankelisluterilainen seurakunta sekä poliisi. Lisäksi yhteistyötä
tehdään työvoimatoimiston, työvoiman yhteispalvelupiste Paletin,
Leppävirran yleisen edunvalvojan sekä paikkakunnan muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.