Yhteistyökumppanit


Veikkaus tukee yhdistyksen toimintaa. https://www2.stea.fi/


Yhteistyökumppaneina toimii Leppävirran kunnan
perusturvaosasto, -kotihoito ja -mielenterveystyö, Leppävirran Kiinteistö Oy, Leppävirran
evankelisluterilainen seurakunta, TE-palvelut, Leppävirran yleinen edunvalvonta sekä paikkakunnan muut yhdistykset ja järjestöt.